Op de Weegh bewindvoering

Op de Weegh bewindvoering houdt zich bezig met het behartigen van de financiële belangen van mensen die dit (tijdelijk) niet meer kunnen of willen. Dit kan door allerlei omstandigheden komen. Het kan bijvoorbeeld gaan om mensen met een verstandelijke handicap, een lichamelijke beperking, een psychiatrische aandoening of een verslaving. Door deze omstandigheden kunnen zij hun financiële zaken niet adequaat regelen. Wij zorgen ervoor dat de financiële huishouding stabiel wordt, zodat de rust wederkeert. Dit doen wij door alle noodzakelijke handelingen te verrichten. Wij zijn laagdrempelig, flexibel en opereren landelijk. Ook hebben wij ruime ervaring op het gebied van bewindvoering, budgetbeheer en schuldhulpverlening. Op de Weegh bewindvoering staat voor kwaliteit en niet voor kwantiteit. Wij zijn transparant, betrouwbaar en bij ons wordt elke persoonlijke situatie als uniek gezien, waardoor het individu centraal staat. Omdat wij geloven dat iedereen die hulp nodig heeft deze ook moet krijgen, hanteren wij geen wachtlijst.
Neem contact met ons op
Als iemand door onvoorziene omstandigheden niet in staat is om zelf voor zijn/haar financiën of voor zichzelf te zorgen, kan beschermingsbewind worden aangevraagd. Op deze manier kan een bewindvoerder iemand tegen zichzelf, maar ook tegen anderen in bescherming nemen.
Lees meer
Op de Weegh bewindvoering biedt budgetbeheer aan. Hiermee proberen wij met u weer grip te krijgen op uw financiële situatie. Door middel van budgetbeheer willen wij bereiken dat u stabiliteit krijgt in uw financiële situatie, schulden kunt oplossen of stabiliseren.
Lees meer
Een budgetcoach zorgt voor structuur en overzicht van uw inkomsten en uitgaven waardoor u beter in uw vel gaat zitten en meer rust krijgt.


Lees meer

BEKIJK DEZE VIDEO VOOR MEER INFORMATIE OVER BEWIND